Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Materiální

            Škola je vybavena novým moderním nábytkem, tabulemi, počítači s připojením

 na internet. Je dobře zásobena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní i učitelská knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. K vybavenosti školy patří též kabinet učebních pomůcek.

 

            Prostorové

            Areál školy je složen ze staré a nové části. Prostorově bezproblémově vyhovuje pro současný počet žáků i personálu. Všechny třídy jsou prostorné a prosluněné. Ve starší budově jsou učebny, ředitelna, kabinet školních pomůcek a šatna. V nové části se nachází školní družina, školní jídelna, školní kuchyně, bazén, tělocvična, nářaďovna, kuchyňka a šatny.

            Do školního areálu patří také asfaltové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem . Tyto prostory využívají žáci v hodinách TV a školní družina. Bazén slouží pouze jako školní – pro žáky naší školy a děti místní mateřské školy. Hřiště jsou pronajímána k užívání i veřejnosti.

            Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta. „Schodolez“  a WC přizpůsobené pro postižené jsou také součástí vybavenosti školy.

 

            Technické

            Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.

            Nyní jsou všechny tři třídy nově vybaveny interaktivními tabulemi, které každodenně obohacují a zpestřují výuku v různých předmětech. Každý učitel má svůj notebook, může se na výuku připravit i z domova.

            Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny počítače, které jsou součástí každé učebny. Tyto počítače mohou využívat  žáci  i učitelé. Počítače jsou využívány ve všech výukových předmětech, po dohodě s učitelem je mohou  žáci využívat i ve svém volném čase. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Všichni pedagogové a žáci mají vytvořen vlastní účet s přístupovým  heslem. V síti má tak každý svůj prostor pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.

            Každá třída je vybavena AUV technikou – televizorem, video a DVD přehrávačem, radiomagnetofonem s CD mechanikou a keyboardem. Nově byly rovněž ve všech třídách nainstalovány klasické tabule s možností psaní křídou i fixem. Televizor a video se ale po instalaci interaktivních tabulí dostávají pomalu do pozadí.

Materiální vybavenost je na dobré úrovni, vychází z finančních možností školy.

K prezentaci školy se využívá místní rozhlas, místní a okresní tisk, informační tabule v obci a webové stránky obce.

 

            Hygienické

            Hygienická zařízení odpovídají stanoveným  normám. Stravování žáků je zajištěno

ve vlastní školní jídelně. Kromě obědů jsou žákům  nabízeny i dopolední svačinky se zajištěným  celodenním  pitným  režimem.

            Rovněž hygienické zázemí pro osobní hygienu je na velmi dobré úrovni, na každém WC najdete umývadla s tekutým mýdlem a elektrické vysoušeče rukou. V přístavbě jsou

na šatnách chlapců, dívek  i učitelů kromě WC a umývadel  i sprchy s teplou vodou  a vysoušeče vlasů.

            Ve všech třídách jsou nová eurookna s možností bezpečného větrání – ventilace, jsou vybavena žaluziemi, které hlavně v létě zajišťují zastínění proti slunci. Ve všech třídách bylo zrekonstruováno i osvětlení.

            Školní družina slouží žákům k odpočinku hlavně v odpoledních hodinách..